ТАНИЛЦ: Төрөөс он дамжин хэрэгжүүлэх хөнгөлөлт, чөлөөлөлтүүд

ТАНИЛЦ: Төрөөс он дамжин хэрэгжүүлэх хөнгөлөлт, чөлөөлөлтүүд

Эрчим хүчний шөнийн тарифын хөнгөлөлтийг үргэлжүүлнэ Засгийн газраас 2017 онд баталсан гэр
ТӨСӨВ: Төрийн захиргааны болон төв байгууллагуудын урсгал зардлыг 1.88 хувиар бууруулав

ТӨСӨВ: Төрийн захиргааны болон төв байгууллагуудын урсгал зардлыг 1.88 хувиар бууруулав

Монгол Улсын ирэх оны төсвийн зардлыг 176.9 тэрбум төгрөгөөр бууруулж баталлаа. Төсвийн зардлыг
Ирэх онд 1.3 мянган татвар төлөгч 10-20 хувийн татвар нэмж төлнө

Ирэх онд 1.3 мянган татвар төлөгч 10-20 хувийн татвар нэмж төлнө

Монгол Улсын ирэх оны төсөв батлагдсантай холбоотойгоор 2023 оноос эхлэн шаталсан татварын