2024 оны Хятадын эдийн засгийн төлөв

2024 оны Хятадын эдийн засгийн төлөв

Caption Гурван жил үргэлжилсэн цар тахлын хатуу хорио дуусч Хятадын эдийн засагт сэргэлт