И-Баримтын сугалааны хонжворын дүнг өөрчиллөө

И-Баримтын сугалааны хонжворын дүнг өөрчиллөө

Өнөөдөр и-баримтын сугалаа явагдаж, 25.7 сая баримт бүртгэгдсэн ч 30 сая төгрөгийн эзэн
Юу байна? тойм: Нэг хаалга, нэг платформ, нэг тамирчинтай долоо хоног

Юу байна? тойм: Нэг хаалга, нэг платформ, нэг тамирчинтай долоо хоног

Хоёрдугаар сарын сүүлээсээ 2 дахь долоо хоног өнгөрч байна. Эдгээр өдрүүдэд болж өнгөрсөн, өрнөсөн