Танктай тэмцсэн үзэл суртал

Танктай тэмцсэн үзэл суртал

“Социализмаас Капитализм руу” нэртэй нэгэн ном шоронд орохынхоо өмнө яаран бичиж
Путины дотор Сталин ч байна, Гитлер ч байна

Путины дотор Сталин ч байна, Гитлер ч байна

Ер нь Орос, Украины асуудлаар Монголын нийгэм хуваагдмал байдалтай байгаа. Энэ бол амьдрал.