COVID-19 вирусний оношлогоог хэрхэн хийдэг вэ?

COVID-19 вирусний оношлогоог хэрхэн хийдэг вэ?

Шинэ короновирусний цар тахлыг хязгаарлах гол хүчин зүйлсийн нэг нь тухайн вирусийг
Мэргэжилтний тайлбар: Нойр яагаад эрүүл мэндэд чухал вэ?

Мэргэжилтний тайлбар: Нойр яагаад эрүүл мэндэд чухал вэ?

Физиологийн хувьд нойр гэдэг нь тархи болоод бие махбодийг бүхэлд нь хамарч тодорхой хэмнэлтэйгээр