Шүүхээс банкнуудын зээлийн 1 хувийн шимтгэл үндэслэлтэй, бодит зардалд нийцсэн байх ёстой гэж дүгнэжээ

Шүүхээс банкнуудын зээлийн 1 хувийн шимтгэл үндэслэлтэй, бодит зардалд нийцсэн байх ёстой гэж дүгнэжээ

Банкууд зээл олгохдоо зээлийн үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх шимтгэлийг зээлдэгчээс авдаг.
ТАНИЛЦ: Төрөөс он дамжин хэрэгжүүлэх хөнгөлөлт, чөлөөлөлтүүд

ТАНИЛЦ: Төрөөс он дамжин хэрэгжүүлэх хөнгөлөлт, чөлөөлөлтүүд

Эрчим хүчний шөнийн тарифын хөнгөлөлтийг үргэлжүүлнэ Засгийн газраас 2017 онд баталсан гэр
ТӨСӨВ: Төрийн захиргааны болон төв байгууллагуудын урсгал зардлыг 1.88 хувиар бууруулав

ТӨСӨВ: Төрийн захиргааны болон төв байгууллагуудын урсгал зардлыг 1.88 хувиар бууруулав

Монгол Улсын ирэх оны төсвийн зардлыг 176.9 тэрбум төгрөгөөр бууруулж баталлаа. Төсвийн зардлыг