2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-9
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-6
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-2
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
2
ШӨНӨ
-7
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-5
2020-10-23
Үүлшинэ
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-2
2020-10-24
Үүлшинэ
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-2
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
2
ШӨНӨ
-7
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
4
ШӨНӨ
-6
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-7
2020-10-23
Үүлшинэ
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-4
2020-10-24
Үүлшинэ
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
4
ШӨНӨ
-5
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
4
ШӨНӨ
-8
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-6
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-3
2020-10-24
Үүлшинэ
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-2
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-5
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-8
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-9
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-8
2020-10-24
Үүлшинэ
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-7
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
2
ШӨНӨ
-6
2020-10-26
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
2
ШӨНӨ
-12
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-8
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-6
2020-10-24
Үүлшинэ
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-6
2020-10-25
Ялимгүй цас
ӨДӨР
1
ШӨНӨ
-6
2020-10-26
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
3
ШӨНӨ
-11
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-6
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-3
2020-10-24
Үүлшинэ
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Ялимгүй цас
ӨДӨР
0
ШӨНӨ
-6
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
2
ШӨНӨ
-9
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-5
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-4
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-2
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-3
2020-10-26
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
4
ШӨНӨ
-7
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-12
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-8
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-8
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-6
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-6
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-8
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-7
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-6
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-5
2020-10-26
Ялимгүй цас
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-4
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-9
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-7
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-5
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-3
2020-10-26
Ялимгүй цас
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-2
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-7
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-5
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-4
2020-10-25
Цас
ӨДӨР
3
ШӨНӨ
-3
2020-10-26
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
2
ШӨНӨ
-10
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-5
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-3
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-2
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-2
2020-10-26
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
4
ШӨНӨ
-6
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-5
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-2
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-1
2020-10-25
Цас
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-1
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-7
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-5
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-1
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-1
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-1
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-5
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-6
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-3
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-2
2020-10-25
Ялимгүй цас
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-2
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-6
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-8
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-5
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-4
2020-10-25
Ялимгүй цас
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-4
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-8
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-4
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-1
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-2
2020-10-25
Ялимгүй цас
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-2
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-5
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-7
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-4
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-3
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-5
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-5
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-2
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-2
2020-10-25
Ялимгүй цас
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-2
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-4
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-9
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-6
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-2
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
3
ШӨНӨ
-6
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-10
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-6
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-4
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
10
ШӨНӨ
-4
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
5
ШӨНӨ
-5
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
13
ШӨНӨ
-3
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
15
ШӨНӨ
-2
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
14
ШӨНӨ
0
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
13
ШӨНӨ
1
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-2
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-2
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
14
ШӨНӨ
2
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
14
ШӨНӨ
2
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
16
ШӨНӨ
4
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
0
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-8
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-5
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
11
ШӨНӨ
-4
2020-10-26
Үүл багаснa
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-4
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-6
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-4
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
13
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
15
ШӨНӨ
-2
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-2
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
7
ШӨНӨ
-7
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
12
ШӨНӨ
-5
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
14
ШӨНӨ
-3
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
15
ШӨНӨ
-1
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
9
ШӨНӨ
-1
2020-10-22
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
6
ШӨНӨ
-11
2020-10-23
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-10
2020-10-24
Багавтар үүлтэй
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-7
2020-10-25
Үүлшинэ
ӨДӨР
8
ШӨНӨ
-5
2020-10-26
Үүлшинэ
ӨДӨР
2
ШӨНӨ
-7