MFCC
Mongolian Fact Checking Center нь цахим орчинд цацагдаж буй мэдээллийг шалгаж, тогтмол үнэн бодит мэдээлэл хүргэх замаар олон нийтийн мэдээллийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой байгууллага юм.