У.Баттамир
Хүний их эмч. Анагаах Ухааны магистр. Хүний биеийн үйл зүй болон анагаах ухааны боловсрол судлаач.